CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS D’ÚS I POLÍTICA DE PRIVADESA

Condicions generals d’accés d’ús

Els llocs web alivefund.org i estanysdemporda.org son propietat de la Fundació Alive (en endavant, Alive), amb domicili a efectes de notificacions a Port de la Clota s/n. 17130 L’Escala CIF núm. G67181685, i adreça de correu electrònic info@alivefund.org, i mitjançant el mateix es proporciona informació sobre les seves activitats i / o serveis.

L’accés i ús del lloc web atribueix a qui ho realitza la condició de “Usuari” i implica l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no comprengués en la seva totalitat les presents condicions d’ús o no estigués d’acord amb les mateixes, haurà abstenir d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del llocs webs d’Alive per part dels usuaris que accedeixin i / o naveguin per alivefund.org i estanysdemporda.org.

Les presents condicions generals s’exposen en totes i cadascuna de les pàgines dels llocs web alivefund.org i estanysdemporda.org, perquè els usuaris puguin llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.

Política de Privacitat de la Fundació Alive

Última actualització: 9 de març de 2024

Benvinguts a la Fundació Alive. La vostra privacitat és de suma importància per a nosaltres i ens comprometem a protegir les vostres dades personals i a complir amb les normatives aplicables sobre protecció de dades, incloent el RGPD i la LOPDGDD.

Informació que Recollim

Dades Personals que Proporcioneu:

Finalitat del Tractament

Utilitzem les vostres dades per a:

Compartir i Divulgar Informació

Compartirem les vostres dades amb tercers quan:

Assegurem que tots els tercers compleixin amb les normatives de protecció de dades.

Drets dels Interessats

Teneu dret a:

Per exercir aquests drets, contacteu-nos a través de info@alivefund.org.

Contacte

Si teniu preguntes o preocupacions sobre la nostra política de privacitat, contacteu-nos a info@alivefund.org.

Canvis a la Política de Privacitat

Ens reservem el dret a modificar aquesta política de privacitat. Qualsevol canvi serà degudament comunicat.